Gmina Kornowac

Dane teleadresowe

Nazwa:Gmina Kornowac
NIP:

6391979757

Województwo:śląskie
Powiat:raciborski
Gmina:Kornowac
Miejscowość:Kornowac
Adres:ul. Raciborska 48
Kod pocztowy:44-285
Kontakt:

Telefon 032 430 10 37

Telefon 032 430 10 38

Fax 032 430 13 33

E-mail urzad@kornowac.pl

E-mail sekretariat@kornowac.pl

Web www.kornowac.pl

Obszar:26,3 km²
Wójt:

Grzegorz Niestrój

Sekretarz:

Radosław Łuszcz

Skarbnik :

Beata Orc

REGON:

276258411

Nr konta:

45 8455 0000 2001 0032 3095 0002

Adres skrytki EPUAP:

/d47d32wssw/skrytka

Podstawa prawna:

Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) w myśl art. 4 nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych, obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)

Przepisy wykonawcze zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Z 2002 r. Nr 67, poz. 619) określają strukturę, zakres publikowanych informacji oraz funkcjonalność biuletynu.

Biuletyn Informacji Publicznej ma na celu utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji obejmującej cały kraj. Główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej jest strona stworzona przez Ministra SWiA - http://www.bip.gov.pl/

Intencją ustawodawcy jest upowszechnienie oraz ujednolicenie zakresu i sposobu publikowania informacji o sprawach publicznych, poprzez stworzenie w odrębnych serwisach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej.

Mamy nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kornowac zapewni Państwu łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP można znaleźć informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w urzędzie i jednostkach podległych.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2012, 02:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 360565
27 marca 2014, 11:02 Sylwia Kubica - Aktualizacja danych.
14 listopada 2013, 14:03 Administrator - Aktualizacja lokalizacji na mapie.
14 listopada 2013, 14:02 Administrator - Aktualizacja danych.
Realizacja: IDcom.pl